Tuesday, 16 Apr 2024

Kdaj vam pripada visoka odškodnina?

visoka odškodnina Planinšec

Ste bili nedavno udeleženi v prometni nesreči, ste se poškodovali pri delu ali pa je bila pri vaši obravnavi storjena zdravniška napaka in vas zdaj zanima, ali ste upravičeni do odškodnine? Naj vam povemo, da boste v nadaljevanju izvedeli, kdaj in pod kakšnimi pogoji vam pripada visoka odškodnina. Za začetek pa poglejmo, kaj se skriva za pojmom – odškodnina. Gre za denarno nadomestilo za škodni dogodek, premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki ste je bili deležni ali pa je nastala zaradi določenega škodnega dogodka. Če želite prejeti odškodnino za škodni dogodek, je nujno, da izpolnjujete vse zakonsko določene pogoje za njeno izplačilo. V našem pravnem redu je odškodnina, pravica, ki jo ima vsak oškodovanec, da se mu povrnejo nastali stroški za povzročeno škodo. Na drugi strani pa pogoje za pridobitev odškodnine določa zakon. Pomembno je, da škodni dogodek ustrezno dokažete, sicer se vam ne obeta izplačilo odškodnine, v primeru zdravniške napake, poškodbe pri delu ali zaradi prometne nesreče. Pri vsem tem pa vam lahko pomaga (visoka) odškodnina Planinšec.

visoka odškodnina Planinšec

Kako do visoke odškodnine?

Za pridobitev odškodnine morajo biti vedno izpolnjeni trije pogoji in sicer, da obstaja škoda, protipravnost in krivdno ravnanje. Zdaj pa si vse tri pogoje poglejmo malce podrobneje, da bo vse skupaj bolj razumljivo. Kot že rečeno, je prvi pogoj za pridobitev odškodnine ta, da se je zgodila določena škoda, ki seveda mora biti resnična in tudi dokazljiva. Drugi pogoj je, da je škoda nastala na podlagi protipravnega ravnanja. Hkrati pa mora na podlagi protipravnega ravnanja obstajati tudi vzročna zveza med samo škodo in ravnanjem povzročitelja škode. Zadnji pogoj pa je, da zares obstaja krivdno ravnanje. Odškodnina Planinšec vam lahko pomaga in svetuje pri pridobivanju same odškodnine in kakšna bo višina odškodnine.

Kdaj kot oškodovanec lahko zahtevate odškodnino?

Odškodninski zahtevek lahko oddate v primeru, ko vam je oseba povzročila določeno škodo, ki jo lahko dokažete. omenimo, da v slovenskem pravnem redu, pri popravljanju posledic škodnega dogodka, odškodnina ni prva izbira. Zakon predpisuje, da je treba najprej povrniti prvotno stanje, povedano drugače, povrniti stanje, kot je bilo pred škodnim dogodkom. Pomembno je tudi, ali je škodni dogodek povzročil premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, na kar se na podlagi vloženega odškodninskega zahtevka, uveljavlja odškodnina. Vložen zahtevek je uperjen zoper osebo, ki je odgovorna za škodni dogodek, ki je nastal. Določeno odškodnino potem izplača zavarovalnica, pri kateri ima povzročitelj škode sklenjeno zavarovalno polico. Če povzročitelj nima sklenjene zavarovalne police pri izbrani zavarovalnici, se zadeva rešuje v sodnem postopku na sodišču.

visoka odškodnina Planinšec

Kdo izplača odškodnino in kakšna je sama višina odškodnine?

Povedali smo že, da se odškodnina lahko zahteva za vsak škodni dogodek, ki je povzročil škodo oz. druge negativne posledice. V primeru nastanka materialne škode, ki je nastala zaradi poškodbe, izgubljenega dobička, uničenja, manjvrednosti stvari, stroškov popravila itd., se odškodnina izplača kot denarni nadomestek, da lahko oškodovani povrne poškodovano stvar v prvotno stanje. Če pa gre za nepremoženjsko škodo pa je odškodnina izplačana za duševne bolečine in fizične poškodbe, ki jih je oškodovani utrpel zaradi škodnega dogodka. Odškodnino navadno izplača zavarovalnica, pri kateri je povzročitelj škode sklenil zavarovalno polico.

Ko se odločite za kontakt – visoka odškodnina Planinšec, jih lahko že takoj povprašate, kakšna je višina odškodnine v vašem primeru. Strokovnjaki vam bodo svetovali, da ukrepate takoj in čim prej zberete vse potrebno dokazno gradivo, ki se priloži k odškodninskemu zahtevku. Skupaj s svetovalcem boste najprej ugotovili upravičenost do izplačila odškodnine, saj je ta korak ključen za nadaljnji proces. Višina izplačila odškodnine je pogojena s temeljnimi odškodninskimi načeli, to so načelo popolne škode, načelo primerne ter pravične odškodnine. Višina odškodnine mora odražati dejansko škodo in nikoli ne sme predstavljati neupravičene obogatitve oškodovanca. To velja tako za premoženjsko kot nepremoženjsko škodo, ki jo je utrpel oškodovanec. Pri sami višini odškodnine velja tudi, da mora biti izplačilo odškodnine v takšni višini, da postane premoženjski položaj oškodovanca takšen, kakršen je bil pred nastankom škodnega dogodka. Škodni dogodek ne sme imeti vpliva na premoženjsko stanje oškodovanca. To načelo se upošteva pri premoženjskih škodah.

V primeru nepremoženjske škode (telesne bolečine in nevšečnosti, ki jih je povzročilo zdravljenje) pa se vsak primer obravnava in ovrednoti posebej, saj se preuči upravičenost do izplačila odškodnine. V tem primeru je treba upoštevati tudi objektivno pogojenost izplačila odškodnine. Ugotavljata se tudi trajanje in intenzivnost tako fizičnih kot tudi duševnih bolečin, ki jih je povzročil škodni dogodek. Preučijo tudi vse okoliščine, zaradi katerih je prišlo do škodnega dogodka, ter izključijo krivdo in malomarnost oškodovanca. Načelo objektivnosti narekuje, da se višina odškodnine določi glede na pomen prizadete dobrine ali stvari in tudi sam namen odškodnine.

visoka odškodnina Planinšec

Kakšna je konkretna višina odškodnine?

Ste utrpeli škodi dogodek in zdaj se sprašujete, kakšna je višina odškodnine, ki jo lahko prejmete. Za čim višje izplačilo odškodnine je zelo pomembno, kako ravnate takoj po škodnem dogodku. Zato vam v (visoka) odškodnina Planinšec svetujejo, da čim prej kontaktirate strokovnjaka za odškodnine, ki vam bo razložil vse podobnosti, kako ravnati. Ne čakajte, da se na primer zdravljenje zaključi. Pomembno je, da se dokazno gradivo začne zbirati že na sami lokaciji škodnega dogodka in ko je do škodnega dogodka prišlo. Na ta način pridobite največ dokazov o škodnem dogodku, čeprav boste zahtevo za odškodnino vložili šele po zaključenem zdravljenju. Poglejmo zdaj še konkreten primer, kakšna je odškodnina za zlom noge. Višina odškodnine se določa na podlagi stopnje poškodbe, ki jo je poškodovanec utrpel pri škodnem dogodku. Pri hujši poškodbi je višina logično višja, kot pri lažji obliki. Predpostavimo, da gre pri oškodovancu za klasičen zlom noge, ki se zaceli v roku enega ali dveh mesecev, potem mu pripada višina odškodnine od 4000 do 15.000 evrov.

Kako vam lahko konkretno pomaga (visoka) Odškodnina Planinšec?

Strokovnjaki s področja odškodninskega prava pri odškodnine Planinšec, se že vrsto let ukvarja z različnimi področji in pridobivanjem odškodnin v najrazličnejših škodnih dogodkih, zato lahko pomagajo tudi vam. Strokovnjaki so zelo hitri in profesionalni pri svojem delu, saj strankam nudijo podporo ne glede na zahtevnost primera vse do konca – izplačila odškodnine. Strankam vedno zagotavljajo zadovoljstvo, saj se poplačilo opravljenega dela zgodi šele v primeru uspeha. Zato ne odlašajte in se odločite za (visoka) odškodnina Planinšec.