Tuesday, 25 Jun 2024

Tolmačenje – Prevedeni dokumenti za uporabo v tujini in drugje

Tolmačenje

Če se boste prijavili na delovno mesto v tujini in morate v tem primeru predložiti dokazilo o vaši izobrazbi, ki ga bo sprejela vsaka ustanova, potrebujete sodni prevod tega dokumenta. Prav tako, če se želite poročiti s tujcem ali v tujini in morate predložiti potrdilo o vašem samskem stanu, je potreben sodni prevod besedila. V primeru prijave podjetja na razpisano povpraševanje za delo v tujini, kjer zahtevajo predložitev bilance in poslovnega izida, pa je prav tako potreben sodni prevod teh dokumentov.

Različne vrste tolmačenja

Tolmačenje obstaja v več različnih oblikah kot so simultano, konsekutivno, konferenčno, telefonsko tolmačenje in šepetanje. Pri simultanem strokovnjak storitev izvaja v času, ko govorec govori, pri konsekutivnem pa govorec med govorom dela premor, da lahko strokovnjak lahko prenese njegovo sporočilo. Konferenčna vrsta se uporablja za prenašanje sporočil več osebam hkrati, telefonsko tolmačenje pa omogoča tolmačenje na daljavo. V primerih, ko je potrebna posebna diskretnost, se uporablja šepetanje. Odlika strokovnjakov iz podjetja Poliglot je hitra odzivnost, v podjetju delajo kvalitetni in izkušeni strokovnjaki ter imajo ugodne cene za storitve.

Dokumenti za dedovanje premoženja v tujini

Če gre za sodni proces v tujini, kjer boste priložili dokumente v slovenskem jeziku, ali če gre za postopek pred slovenskim sodiščem, kjer boste priložili dokumente v tujem jeziku, ki jih je potrebno dokazati z overjenim prevodom, potrebujete sodni prevod teh dokumentov. V primeru dedovanja po predniku, ki je imel premoženje v tujini, pa je prav tako potrebna tovrstna storitev, da boste lahko dokazali svojo upravičenost do tega premoženja.

Hitra in kakovostna storitev za potrebe članstva Slovenije v EU

V podjetju, ki se ukvarja s prevajanjem, se zavedajo povečanih potreb po njihovih storitvah zaradi članstva Slovenije v EU. Zato se trudijo, da je sodni prevod opravljen čim hitreje in kvalitetno. Prevajanje se začne takoj, ko prejmejo sken ali sliko originalnega dokumenta, kar omogoča še hitrejše dokončanje dela. Najprimernejša oblika za hitro izvedbo dela je v formatih Word ali PDF. Vendar pa je za podjetje možno prevajati dokumente v katerem koli drugem formatu, kakovost bo enaka, le čas izvedbe bo morda nekoliko daljši. V vsakem primeru pa je storitev opravljena do dogovorjenega roka.

Prilagodljiva oblika za poslovne sestanke, predstavitve in tiskovne konference.

Konsekutivno tolmačenje je vrsta storitve, pri kateri tolmač prevaja besedilo med odmori govornika, medtem ko si med govorom ureja beležke ali zapiske. To vrsto je najprimerneje uporabiti na dogodkih, kot so predstavitve, poslovni sestanki in tiskovne konference. Strokovnjaki se popolnoma prilagajajo načinu in dinamiki osebe, ki govori ovornika ter morajo biti zaradi tega natančni, prilagodljivi in hitri. Konferenčno in telefonsko tolmačenje nista tako pogosti obliki. Pri konferenčnem se izvajalec prilagaja poteku dogodka, medtem ko pri telefonskem storitev izvaja med telefonskim pogovorom. Obe obliki uporabljata načela konsekutivne storitve, vendar z nekaj razlikami.

Potreba za dokumente s pravnimi posledicami v tujini

Sodni prevod je potreben pri vseh dokumentih, ki imajo pravne posledice ali jih bodo uporabljali v tujini. Na primer, dokumenti za urejanje državljanstva, delovnega dovoljenja in poroke, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, rojstni in poročni list, spričevala, diplome, različna potrdila, pooblastila, dokumenti za patentiranje različnih izumov, dokumenti v zvezi s podjetjem (npr. letno poročilo, finančno poročilo, registracija podjetja, bilanca, poslovna pogodba), pravni dokumenti in policijski zapisniki. Potrebni so zaradi večje verodostojnosti, ki je pravno formalno veljavno v tujini.

Kdaj je potreben žig uradne institucije na dokumentu?

Okvirna usmeritev, ki nam pove, ali potrebujemo sodni prevod besedila, je žig uradne institucije na dokumentu, saj so skoraj v vseh primerih takšni dokumenti, ki vsebujejo žig, pravno zavezujoči v tujini. Razlika med sodnim in navadnim prevodom je, da navaden, ki ga pripravi prevajalec, ni pravno formalno veljaven in ga institucije zavrnejo kot neustreznega, medtem ko je dokument, ki ga pripravi strokovnjak, pravno veljaven in ga sprejme vsaka institucija. Dokument vsebuje izvirnik dokumenta, prevedeno besedilo, žig in izjavo strokovnjaka, kar zagotavlja pravno verodostojnost. Dokument je potrebno prevzeti osebno ali pa se ga lahko pošlje po pošti.

Šepetanje – posebna vrsta storitve za manjšo skupino poslušalcev

Med tolmačenje spada tudi šepetanje, ki je posebna vrsta storitve, ki se uporablja predvsem na sestankih, predavanjih in seminarjih, kjer le nekaj poslušalcev potrebuje prevajanje na ciljni jezik. Izvajalci so izkušeni strokovnjaki, ki poznajo tako jezik, ki ga uporabljajo, kot tudi specializirano način dela, ki je potreben pri storitvi. Podjetje Poliglot nudi izkušene izvajalce za različne jezikovne kombinacije in različna področja, kot so medicina, pravo, Evropska unija, gradbeništvo, strojništvo, turizem, leposlovje, arhitektura, ekonomija, finance, javna naročila in razpisi, menedžment, marketing in oglaševanje ter šport.

Razlike v cenah med različnimi tipi storitev

Razlike v ceni med navadnimi in sodnimi prevodi so posledica vseh razlik med njima. Poleg tega se cene sodnih prevodov razlikujejo tudi glede na jezik, iz katerega in v katerega se prevaja, zahtevnost, strokovnost in tematsko področje besedila, ki ga je treba prevesti. Poleg tega je cena odvisna tudi od obsega izvirnega besedila. To pomeni, da je lahko cena lahko precej visoka, še posebej pri zahtevnih strokovnih besedilih, ki so obsežna in izhajajo iz težko dostopnega vira.