Tuesday, 16 Apr 2024

Servis industrijskih vrat: Zakaj je nujen in kako poteka

servis industrijskih vrat

Ko govorimo o nekem podjetju ali industrijskem obratu, je nekako vedno v ospredju poslovanje podjetja, dobiček, število zaposlenih, nova mehanizacija… Le redko pa se zgodi, da nekdo izpostavi osnovno opremo obrata, kot so na primer industrijska vrata. A temu nebi smelo biti tako. Industrijska vrata namreč predstavljajo enega izmed ključnih elementov v številnih delovnih okoljih. So sestavni del vseh tovarn, skladišč, logističnih centrov in drugih industrijskih področij. Predstavljajo skorajda edini vhod in izhod za pretok blaga, materialov in zaposlenih. To pa posledično pomeni, da brez njih podjetje ne bi moglo učinkoviti poslovati, hkrati pa ne bi bilo varno in zaščiteno pred vdori in tatvinami.

Industrijska vrata so torej vsekakor več kot pa zgolj osnovna oprema. Da pa bi tudi v prihodnje dobro delovala in pripomogla k uspešnemu delovanju podjetja, je ključnega pomena, da se redno izvede tudi servis industrijskih vrat. V tem članku bomo raziskali, zakaj reden servis industrijskih vrat ni le pameten, ampak tudi nujen korak za vsako podjetje, ki se osredotoča na učinkovito delovanje in varnost svojih delovnih procesov.

Zakaj je servis industrijskih vrat nujen za uspešno delovanje podjetja?

Kot že zgoraj omenjeno, so industrijska vrata pomemben dejavnik vsakega industrijskega obrata. Zasnovana so tako, da zadovoljujejo specifične potrebe posameznega industrijskega okolja. So večja, trpežnejša in zmogljivejša od običajnih garažnih ali dvoriščnih vrat ter omogočajo prehod večjim vozilom, težkim tovorom in obremenitvam, zaradi česar so izredno funkcionalna. Hkrati pa imajo pomembno vlogo tudi pri varnosti delovnega okolja, saj zagotavljajo nadzor ter preprečujejo nepooblaščen vstop.

Ravno zaradi tega, ker so zelo funkcionalna in so praktično večkrat dnevno v uporabi, pa se sčasoma obrabijo, tako kot vsak predmet ali stroj. In ko so industrijska vrata naenkrat obrabljena, se lahko hitro zgodi, da pride do kakšnih okvar ali nepravilnega delovanja vrat. Redno vzdrževanje in servis industrijskih vrat je zato ključnega pomena. S pomočjo servisa lahko namreč sebi in svojemu podjetju ali obratu zagotovite, da bodo vrata ponovno delovala optimalno. Poleg tega pa lahko na tak način zmanjšate tveganje za okvare, saj se bodo nepravilnosti sproti reševale oziroma tudi v veliki meri preprečile.

Servis industrijskih vrat bo podaljšal življenjsko dobo vrat in zagotovil skladnost z varnostnimi predpisi ter zakonodajo. Ker gre vse to z roko v roki, pa vam tako ne bo potrebno plačevati niti nepotrebnih stroškov popravil ali menjave vrat, kar bo spet doprineslo k boljšemu poslovanju podjetja.

 

Servis industrijskih vrat

 

Ključne prednosti rednega servisiranja industrijskih vrat

To pa še ni vse. Redno vzdrževanje in servis industrijskih vrat nudita še številne prednosti. Med drugim je ta servis nujen zaradi tega, ker se na tak način ohranja učinkovitost podjetja. S pomočjo rednega servisiranja namreč vrata vedno delujejo brezhibno, kar pa pripomore k temu, da ne pride do nepotrebnih zastojev in izgube časa pri delovnih procesih.

Ustrezno delovanje industrijskih vrat prav tako pripomore k večji varnosti podjetja oziroma obrata. Lažje je recimo vlomiti v industrijski obrat, ki ima pokvarjena vrata, kajne? Da do neželenih vstopanj neavtoriziranih oseb v delovne prostore ne bi prišlo, je zato ponovno pravi odgovor redno servisiranje ter preverjanje sistema zapiranja, senzorjev in varnostnih ključavnic.

Ključen razlog, zakaj je reden servis industrijskih vrat tako nujen, pa je konec koncev tudi skladnost z zakonskimi zahtevami. V nekaterih industrijskih panogah so namreč redni pregledi zahtevani in tudi nadzorovani s strani inšpekcije. In če se recimo zgodi, da vrata ali druga mehanizacija ali industrijska oprema niso ustrezno vzdrževani, lahko to vodi tudi v velike globe, pravne posledice ali celo začasno zaprtje podjetja. Tega pa si seveda noben ne želi.

 

servis industrijskih vrat

 

Kaj vse vsebuje servis industrijskih vrat?

Do zaključka, da je servis vrat nepogrešljiv za vsako podjetje ali industrijski obrat smo torej že prišli. Kaj pa torej tovrsten servis vsebuje oziroma kako sploh poteka? V nadaljevanju vam bomo predstavili servis za industrijska vrata, ki ga izvajajo v podjetju Vrata Zorman, kjer delujejo strokovnjaki s področja prodaje garažnih in industrijskih vrat ter servisiranja.

In sicer servis industrijskih vrat pri njih je razdeljen na dva dela. Prvi del zajema mehanski pregled. To pomeni, da strokovnjaki pregledajo vse ključne elemente vrat, na primer kolesca, kolute, pletenice, vzmeti, tečaje in vijake. Te dele nato po potrebi zamenjajo, popravijo ali pa ustrezno očistijo in namažejo vse gibljive dele z ustreznimi spreji. Vrata pa nato še uravnovesijo.

Nato sledi drugi del servisa – pregled elektronike. Ta del vsebuje ponovno nastavitev končnih pozicij vrat. Torej se poskrbi za resetiranje in ponovne nastavitve elektronike, da le ta deluje brezhibno kot na začetku.

Servis je torej zelo enostaven in hiter, vaša industrijska vrata pa bodo nedvomno boljše in tudi bolj dolgo delovala. Zato če imate težave z delovanjem industrijskih vrat ali pa preprosto želite, da jih pregledajo in morebiti popravijo, hitro izpolnite kontaktni obrazec ali pišite na e-mail: info@vrata-zorman.si.