Čistilne naprave čistijo odpadne vode iz vseh objektov tudi do 99 % čistosti, zato se voda lahko spusti nazaj v naravo ali ponovno uporabi. Kakovostne male čistilne naprave so primerne za hiše, novogradnje, vikende, koče, prikolice in nadgradnjo obstoječih greznic. Po zakonu ne sme v naravo odtekati neprečiščena sanitarna in …

Continue Reading