Vedno, ko slišimo besedo zavarovanje pomislimo na osebna zavarovanja. Ta so lahko na primer zdravstvena, nezgodna ali dopolnilna. Izrednega pomena nam je tudi, kako imamo zavarovane nepremičnine ter kakšno je naše avtomobilsko zavarovanje. Le redko pa se zgodi, da pomislimo na zavarovanje terjatev. Če bi se zavedali, kako pomembno …

Continue Reading