Tuesday, 25 Jun 2024

Na koga se obrniti za zanesljivo zavarovanje terjatev?

zavarovanje terjatev

Vedno, ko slišimo besedo zavarovanje pomislimo na osebna zavarovanja. Ta so lahko na primer zdravstvena, nezgodna ali dopolnilna. Izrednega pomena nam je tudi, kako imamo zavarovane nepremičnine ter kakšno je naše avtomobilsko zavarovanje. Le redko pa se zgodi, da pomislimo na zavarovanje terjatev. Če bi se zavedali, kako pomembno je zanesljivo zavarovanje le teh, temu ne bi bilo tako. V nadaljevanju vam predstavimo zakaj je pomembno zavarovanje terjatev.

Kaj so terjatve?

Ampak ne prehitevajmo. Za začetek je dobro vedeti, kaj sploh so tako imenovane terjatve. Veliko ljudi namreč tega pojma sploh dodobra ne pozna.

Grobo povedano so terjatve pravica, ki nekomu omogoča, da od nekoga zahteva določeno plačilo, ki ni bilo poravnano. Na primer za terjatve gre, če določena oseba ali podjetje od druge določene osebe ali podjetja zahteva plačilo dolga, naročnine, obroka. Ni pa nujno, da gre pri terjatvah samo za plačilo. Terjatve namreč ne označujejo samo dejanja neplačevanja. Lahko se zahtevajo tudi v obliki dokončanega posla, podpisa pogodbe, opravljene storitve, dobave določenega artikla ali izpolnitve določenih zahtev tistega, ki izvršuje terjatev.

Terjatve so najpogostejše do podjetij ali do kupcev, lahko pa se pojavijo tudi terjatve do zaposlenih ali do dobaviteljev, do finančnih naložb in celo terjatve med državami. Kljub temu da so marsikomu terjatve še vedno neznanka, lahko potrdimo, da gre za zelo pogost pojav. Včasih pride do njih pomotoma oziroma po nesreči, lahko pa se zgodijo tudi čisto namenoma.

 

zavarovanje terjatev
Terjatve označujejo pravico, ki nekomu omogoča, da od nekoga zahteva določeno plačilo, ki ni bilo poravnano.

 

Kako pride do zahteve po terjatvi?

Ko nekomu omenimo besedo terjatev oziroma, ko nekdo pove, da ga na primer banka terja za določeno vsoto, se to vsem zdi kot nekakšna slaba novica. Pa je temu res tako? Ob tem je potrebno poudariti, da vsaka terjatev še ne pomeni, da je nekdo popolnoma nesposoben, obubožan ali da nima plačniške discipline. Tudi med najuspešnejšimi posamezniki in podjetji se lahko namreč zgodijo situacije, ki privedejo do terjatev.

Predstavljajte si podjetje z veliko zaposlenimi, ki zelo uspešno posluje, recimo da gre za neko proizvodno podjetje. Če pride do težav v proizvodnji ali okvare strojev, je to popolnoma nepredvidljiva situacija, ki pa podjetje na žalost pahne v določeno krizo. Zaradi te krize potem posledično podjetje ne more poravnati določenega zneska in tu se pojavijo zahteve po terjatvi. Podobna zgodba se lahko zgodi tudi pri posameznikih, ki na primer izgubijo službo in so zato naenkrat nezmožni rednega odplačevanja. Zaradi neplačevanja se pojavijo opomini, ki pa se jih posameznik prav tako ne more sproti rešiti, kar spet vodi v izterjavo.

Terjatve torej niso nič sramotnega in se lahko zgodijo praktično vsem, so del našega vsakdana. Je pa pomembno, da se jih čimprej in pa tudi čim bolj ustrezno reši. Pri tem vam lahko v veliki meri pomaga zavarovanje terjatev, ki že od začetka poskrbi, da vas terjatve ne bodo popolnoma uničile.

Kratkoročne in dolgoročne terjatve

Da boste vedeli, kakšno zavarovanje terjatev je dobro izbrati, pa naj vam povemo še, da obstajajo različne vrste terjatev. Ločimo namreč kratkoročne in dolgoročne izterjave. Kratkoročne so tiste terjatve, ki zapadejo že po nekaj mesecih in so običajno manjše terjatve posameznikov. Dolgoročne terjatve pa so veljavne še po nekaj letih in se običajno nanašajo na podjetja. Pri teh gre običajno tudi za večje dolgove in daljše postopke.

Nekatera podjetja si sicer lahko privoščijo, da upravljajo kreditna tveganja oziroma neplačila kupcev tako, da vedno zahtevajo avansno plačilo. A za veliko večino podjetij tak način poslovanja ne pride v poštev. Ta podjetja lahko potem od svojih kupcev zahtevajo bančne garancije ali druge finančne instrumente, ki pa v praksi prinašajo velike dodatne stroške in terjajo ogromno specifičnih znanj. Poleg tega pa se tovrstni postopki večinoma izvajajo kar po sodni poti, kar pomeni, da se rok plačila s strani kupca samo še podaljša.

 

zavarovanje terjatev

 

Zakaj zavarovanje terjatev?

Da do sodnih razprav sploh ne bi prišlo se zato predvsem za podjetja svetuje, da izberejo zanesljivo zavarovanje terjatev. To se lahko sklene že takoj ob začetku poslovanja podjetja ali pa tudi kasneje, na primer v primeru večje investicije, dodatnega zaposlovanja ali nakupa v podjetju.

Gre za zavarovalni produkt, ki je namenjen za vsa podjetja in vse vrste panog. V prvi vrsti je namenjen temu, da v primeru nepredvidljivih situacij zaščiti podjetje. Če na primer pride do tega, da kupec oziroma stranka podjetja terjatev ne poplača zaradi različnih razlogov, neporavnane terjatve, skupaj s stroški izterjave, povrne zavarovalnica.

Zavarovanje terjatev je torej pametno uporabljati predvsem zaradi tega, da ima podjetje zagotovilo, da tudi neplačevanje kupcev ne bo povzročalo nepotrebne škode in stroškov v podjetju. Tveganja neplačila so tako popolnoma enostavno prenesena na izbrano kreditno zavarovalnico, kar pomeni, da se lahko vi brez skrbi posvetite nadaljnemu poslovanju podjetja.

Prednosti zavarovanja terjatev

Prednost pri tem, da imate ustrezno zavarovanje terjatev pa je tudi ta, da lahko brez težav poslujete tako doma kot tudi v tujini oziroma mednarodno. Prav tako gre za odlično alternativo tradicionalnim oblikam zavarovanja kot so avansna plačila, bančne garancije, menice, poroštva in izvršnice.

S prenosom tveganja neplačevanja kupcev na izbrano kreditno zavarovalnico, ki ta tveganja nedvomno lažje nosi kot samo podjetje, si lahko prodajalec me drugim zagotovi tudi potrebno varnost poslovanja. Tu pa so potem še plačila zavarovalnin, ki pridejo v sklopu produkta zavarovanje terjatev. Ta podjetju, ki ima sklenjeno zavarovanje te vrste, omogočijo nadomestilo za nastalo škodo ter pomagajo pri preprečevanju ali omejevanju škod, ki bi lahko morebiti še nastale.

Poleg škode je pomembna lastnost tega zavarovalnega produkta še, da lahko podjetje, ko izbere zavarovanje terjatev, izboljša tudi poslovanje podjetja. Se sprašujete kako? Z zavarovanjem se ustvari določena varnost poslovanja, ki sčasoma privede do tega, da si podjetje izboljša likvidnost ter da lažje načrtuje prihodnje denarne tokove in poslovanje. S tem je prav tako zagotovljena varna prodaja na odprt račun, pospešena prodaja in boljša konkurenčnost. Negotov denarni tok pa se pretvori v zanesljiv denarni tok in dobičkonosnost podjetja.

Da je stvar še bolj zanimiva, se lahko izbrana kreditna zavarovalnica ob predhodnem soglasju z zavarovancem, torej podjetjem ali posameznikom, vključi tudi v samo izterjavo neplačane terjatve. To je dobro predvsem iz vidika, da lahko zavarovalnica kot finančna inštitucija zagotovi spoštovanje plačilnih pogojev in rokov ter celo zmanjša verjetnost neplačila. Med drugim lahko torej zavarovanje terjatev vpliva tudi na večjo uspešnost izterjav in zagotavlja zavarovancu oziroma tistemu, ki je upnik lažje regresiranje dolgovanih zneskov oziroma izplačanih škod. Neplačani zneski bodo tako predvidoma prej povrnjeni, s kupcem ali dolžnikom pa se vam skorajda ne bo potrebno ukvarjati.

 

zavarovanje terjatev

 

Kdo lahko uredi zanesljivo zavarovanje terjatev?

Ste torej še vedno prepričani v to, da vi pa res ne potrebujete produkta, kot je zavarovanje terjatev? Seveda da ne! Zagotovimo vam lahko, da je tovrstno zavarovanje res dobra izbira. Vprašanje zdaj je le še to, na koga se sploh lahko obrnejo podjetja in posamezniki, če želijo zanesljivo izvedbo tega zavarovalnega produkta.

Tukaj je pravi odgovor podjetje Alpha Credo, specializirana zavarovalna posredniška družba z licenco, ki je že nekaj časa vodilni zavarovalni posrednik v regiji ter na območju celotne Evropske unije. S pomočjo izdelane podrobne analize kreditnih tveganj bodo za vas pripravili najbolj optimalno zavarovalno strategijo glede na vaš poslovni model.

Ker so strokovnjaki na področju zavarovanj, se bodo pri tem potrudili tudi, da vam poiščejo najustreznejšega ponudnika za zavarovanje terjatev. Strankam prav tako nudijo strokovno in ažurno zavarovalno administracijo, reševanje škod ter nenehni zavarovalni kontroling, kar posledično res privede do tega, da je rešitev neodvisna in celovita.

Kakšna je cena zavarovanja?

Morda vas za konec, poleg vseh prednosti, zanima še to, koliko pravzaprav stane celostni produkt zavarovanje terjatev. Ta strošek je odvisen od več različnih dejavnikov. Med njimi so na primer velikost podjetja, panoga dejavnosti, geografska in velikostna razpršenost portfelja kupcev, število kupcev in njihova kreditna bonitetna ocena ter preteklo škodno dogajanje. Zaradi tega je potrebno pred sklenitvijo zavarovanja pregledati te parametre in podati hitro oceno o končnem strošku. A ne skrbite, cena je glede na vse prednosti zavarovanja več kot ugodna.

Kaj torej še čakate? Pokličite jih in se dogovorite za termin ter poskrbite za ustrezno zavarovanje terjatev ter varnost vašega podjetja in nično tveganje za neplačila kupcev. Njihovi strokovnjaki so vam na voljo tudi za vsa dodatna vprašanja in svetovanje. Naj terjatve postanejo nekaj, kar vam ne bo povzročalo nobenih skrbi!