Thursday, 29 Feb 2024

Najbolj priljubljene poučne knjige za mlade

poučne knjige za mlade

Branje med mladimi trenutno ni ravno med najbolj priljubljenimi prostočasnimi dejavnostmi. Glavni krivec za to so lahko različni digitalni mediji in dejstvo, da se mladim ne predstavi zanimivih in poučnih knjig, ki jih je trenutno na trgu res veliko. Ker branje kakovostne literature pozitivno vpliva tako na počutje kot tudi širjenje splošne razgledanosti, vam predstavljamo najbolj priljubljene poučne knjige za mlade, ki bodo pritegnile njihovo pozornost in jih motivirale za branje.

najbolj-priljubljene

Avtobiografije uspešnih in navdihujočih ljudi

Med mladimi so v zadnjem času vse bolj priljubljene različne avtobiografije ljudi, ki so v svojem življenju veliko dosegli, oziroma, ki imajo za seboj navdihujočo življenjsko zgodbo. Tako je zelo brana avtobiografija  Steva Jobsa, Grete Thunberg, različnih nogometašev in drugih zvezdnikov. Preko branja avtobiografije se mladi lahko povežejo z znano osebnostjo in ugotovijo, da niso edini, ki imajo določene težave, hkrati pa jih lahko ta oseba služi za navdih, da zberejo pogum in si tako upajo tvegati in slediti svojim sanjam.

 

Knjige o odraščanju

Zelo poučne knjige za mlade so tudi knjige, ki spregovorijo o težavah med odraščanjem in tabu temah. Odraščanje, sklepanje prijateljstev, prva ljubezen, spolnost, odnosi do drog in alkohola, smrt …, so pogosto teme, katerim  se odrasli med pogovorom izogibajo, mladi pa iščejo odgovore nanje. Te odgovore najdejo v tovrstnih knjigah, ki marsikomu pomagajo, da uspešno premaga težave, ki mu jih je prineslo odraščanje.

knjige-o-odrascanju

Knjige o čudežih narave

Priljubljene so tudi knjige o različnih čudežih narave. Vsebujejo namreč privlačne fotografije in impresivne podatke o posameznem naravnem pojavu, živalski vrsti, rastlini … Med branjem tovrstnih knjig si mladi širijo splošno razgledanost in oblikujejo boljšo sliko o svetu, ki jih obdaja.

Zato so poleg naravoslovnih knjig zelo priljubljeni tudi različni potopisi o oddaljenih in bolj eksotičnih deželah. Ti potopisi nam namreč na privlačen način prikažejo tujo deželo na zelo oseben način. Vsebujejo veliko zabavnih dogodivščin s potovanja, opise stikov z ljudmi, navdihujoče življenjske zgodbe lokalnih prebivalcev in dih jemajoče fotografije naravnih lepot.

Poučne knjige za mlade igrajo veliko vlogo pri širjenju znanja o svetu in njegovem delovanju pri mladih. Zato omogočite mladim, da berejo poučne, a hkrati njim zanimive knjige iz katerih se bodo lahko veliko naučili in jim bodo hkrati v navdih.