Tuesday, 25 Jun 2024

Kaj vse potrebujete za stanovanjski kredit

stanovanjski kredit

Stanovanjski kredit je projekt, ki zahteva resno obravnavo, zato si je potrebno vzeti čas za raziskavo, kaj sploh ponuja tržišče. Pri izbiri banke je potrebno preveriti, kakšne so možnosti, kakšna je odplačilna doba, oblika zavarovanja ter pogoji najema kredita. Namen kredita je nakup nepremičnine, obnova ali gradnja, poplačilo obstoječega, manj ugodnega stanovanjskega kredita ali pa tudi za plačilo dednih deležev ali deleža ob razvezi. Vse banke nimajo enakih pogojev najem kredita, zato si v začetni fazi naredite načrt, oziroma informacijske zapiske, kamor lahko zapišete imena bank ter vse ostale pogoje, da bo na koncu odločitev lažja. Izpišite si osnovne informacije za željeni stanovanjski kredit:

  • Odplačilna doba kredita – odplačilna doba je različna, od dvajset do trideset let, zgornja starostna meja kreditojemalca pa nekje med sedemdeset in osemdeset let ob zaključku plačil kredita.
  • Zavarovanje kredita – najbolj pogosta oblika zavarovanja je zastava nepremičnine,ki je prosta bremen, mora pa se nahajati na območju republike Slovenije. Višina kredita je po navadi maksimalno nekje od šestdeset do sedemdeset odstotkov vrednosti zastavljene nepremičnine. Zavarovanje pa se lahko sklene tudi pri zavarovalnici, kar pa pomeni, da v primeru neplačevanja obrokov kredita zavarovalnica poplača vaš dolg in vi potem dolgujete neplačan znesek zavarovalnici. Stanovanjski kredit se v tem primeru za vas precej podraži. Ta oblika zavarovanja ni na voljo pri daljši odplačilni dobi, namenjena je za krajše časovno obdobje, nekje od deset do maksimalno dvajset let. Za krajše odplačilne dobe, do pet let bo dovolj že poroštvo dveh oseb, ki pa morata biti kreditno sposobni, v tem primeru imata vpisano bremenitev za celotni obrok kredita. Obstajajo še oblike zavarovanja z denarnim depozitom, vrednostnimi papirji, življenjskim zavarovanjem, kar pa velja za tiste iskalce, ki že imajo kar nekaj denarnih sredstev, ki pa jih ne želijo porabiti v ta namen, za stanovanjski kredit.

stanovanjski-kredit

  • Pri izbiri banke se pozanimajte tudi o prednostih, ki jih nudijo. Nekatere banke imajo možnost odloga plačila, kar pomeni, da lahko sredstva porabite, kredit pa začnete odplačevati kasneje, tudi do eno leto zamika plačila je na voljo. To vam lahko pride zelo prav, če se odločite za prenovo ali gradnjo in želite vsa sredstva porabiti za ureditev oziroma gradnjo, ali pa morda prenavljate del hiše ali drugo stanovanje, kjer nameravate kasneje nepremičnino oddajati in s tem plačevati obroke kredita.
  • Prav tako vam nekatere banke ponujajo celoten znesek kupnine, če nimate prihrankov, s katerimi bi lahko pokrili razliko do celotne vrednosti nepremičnine. Stanovanjski kredit vam odobrijo, če ste kreditno sposobni, kar pomeni, da imate dovolj visoke dohodke in ustrezno zavarovanje. Verjetnost pa je, da v takšnem primeru zahtevajo dvojno zavarovanje, kar pomeni na primer hipotekarno in poroštvo. Kot že rečeno, so pogoji zelo različni, zato vam bo vaš načrt, oziroma zapiski prišel še kako prav ob poplavi informacij, na katere boste naleteli ob raziskovanju različnih možnosti.
  • Pozanimajte se tudi o stroških kredita – kakšni so stroški vodenja, stroški odobritve. Ob izplačilu kredita vam zaračunajo tudi interkalarne obresti, ki pa so nižje ob koncu meseca, saj vam računajo vsak dan tekočega meseca in, če prejmete stanovanjski kredit zadnje dni v mesecu, lahko na ta način prihranite nekaj denarja.  Prav tako boste morali skleniti zavarovanje, ki vam v primeru smrti pokrije strošek ne odplačanega kredita, kar pa je tudi dobrodošlo, saj verjetno ne želite, da v primeru najhujšega vaše svojce obremenite s kreditom. Zavarovanje vam po navadi prištejejo k obroku kredita in ga plačujete mesečno.
  • Obrestna mera je naslednja informacija, ki jo morate pridobiti od različnih bank. Lahko se odločite za fiksno obrestno mero, kar pomeni, da je obrok kredita enak celo obdobje odplačevanja, ali pa za spremenljivo obrestno mero, ki pa je sestavljena iz euriborja ter fiksnega pribitka. V tem primeru se obrok kredita spreminja vsakih šest mesecev, glede na euribor. Ta oblika je bolj tvegana, obrok se lahko poveča, vendar se lahko udi zmanjša. Stanovanjski kredit ima obe možnosti, pozanimajte se, kaj je ugodnejše glede na višino vašega kredita in odplačilno dobo, ki ste jo izbrali.

stanovanjski-kredit-2

Banke ponujajo stanovanjske kredite zaposlenim za nedoločen čas, v zadnjem obdobju pa tudi zaposlenim za določen čas, če so redni mesečni prilivi vsaj pol leta. Na začetku se ugotavlja kreditna sposobnost prosilca in to je osnoven pogoj, da lahko najamete kredit. Za samozaposlene pa je stanovanjski kredit težje najeti, a tudi tu se bo našla rešitev, samo malo več časa si boste morali vzeti, saj pogojev za samostojne podjetnike banke obravnavajo bolj individualno in v tem primeru se boste morali naročiti na sestanek, pripravite si bilanco prejšnjega leta, oziroma poročilo o plačani akontaciji, če ste normiranec. Nekatere banke vas bodo zavrnile že na začetku, vendar ne obupajte, trg je dovolj velik, da boste našli rešitev zase.

Seveda pa ne smete pozabiti, da morate biti dober pogajalec, zato si pridobite več izračunov različnih bank in na sestanku vam lahko uspe znižati obrestno mero, ali pridobiti kakšno dodatno ugodnost, če boste nastopili kot strokovnjak, zato se dobro pripravite.